İyi Tarım UygulamalarıModern dünyanın gerektirdiği aktif yaşamla birlikte, gelir düzeyi ve eğitim seviyesinin de artmasıyla güvenli gıda tüketiminin önemini arttırmış durumda. Tüketiciler hem direkt olarak tükettikleri hem de satın aldıkları gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmak istiyorlar. Bilinçli tüketicilerin artmasıyla tarım ürünlerinin ve işlenmiş gıdaların güvenle ve insan sağlığını etkilemeyecek şekilde; üretildiğinin garantisini tüketicilere gösterebilmek için sistem ve standartların oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları

Buradan yola çıkarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), tarım ürünleri dış ticaretinde “Hayvan ve Bitki Sağlığı”; konusunda uluslararası standartların korunması amacıyla gıda güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir anlaşma oluşturmuştur. Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması (Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS Agreement)’nın ilki gıdada Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları; (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points), diğeri ise tarımsal üretimde uygulanmak üzere “İyi Tarım Uygulamaları (İTU);” anlamına gelen GAP (Good Agricultural Practices)’tir.

Dünya Gıda Teşkilatı (FAO) da İyi Tarım Uygulamaları (İTU)’nın prensipleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Son olarak, Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeciler bir araya gelerek; Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubunu (EUREP) oluşturmuşlar ve 1999 yılında yaş meyve ve sebzede iyi tarım uygulamalarının esasları ile ilgili; EUREPGAP (Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu İyi Tarım Uygulamaları) Protokolü’nü hazırlamışlardır.

Dünyada tarımına öncülük eden ülkelerin bu ilerleme çabaları; ülkemizde de uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli standartların izlenmesi ve uygulanmasını gereklilik haline getirmiştir. Ülkemizin genelini kapsayan iklim, toprak ve su koşullarının tarımsal üretime katkı sağlayacak denli iyi olması bize bu konuda büyük avantaj sağlıyor.

Fakat bu noktada üreticilerin eski tip yöntemlerle üretim yapma isteği ve buna bağlı olarak bilinçsiz bir şekilde zirai ilaç uygulamaları yapmaları hem iç hem de dış ticaret açısından sorunlar yaratıyor. Zirai ilaçların bilinçsiz kullanımı tarımsal ürünlerde kalıntı sorununu ortaya çıkardığı için tarımsal ürün ihracatı büyük oranda etkileniyor.

Bu nedenle de İyi Tarım Uygulamaları‘nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Özellikle tarım sektöründe çalışan herkesin benimseyip doğru şekilde uygulaması gereken İyi Tarım Uygulamaları, ülke tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. İyi Tarım Uygulamaları konusundaki gelişmeler sayesinde başta meyve-sebze üretimimiz olmak üzere; tarımsal üretimimizin tamamı ve ihracatımız iç ve dış pazarda rekabet şansını yakalayacaktır.

Dış pazara güvenli ürün sunulurken, ülkemiz insanının da sağlıklı ve güvenilir ürün tüketmeleri böylece sağlanacaktır. İyi Tarım Uygulamaları konusunda ülkemizin gerekli ilerlemeyi sağlaması, meslekte çalışan ziraat mühendislerinin ve üreticilerin konudaki eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile mümkün olacaktır.

Diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.